Contact

Namibia Aktiv & Safaris - Tours for Charity
Konny von Schmettau

Namibia
P.O. Box 8070
Swakopmund
Tel. +264 81 4859550

Email: info@namibia-aktiv.com

 

Skype: hippos13  Skype Me™!